อย. ยืนยัน ไม่พบการใช้สารเคมีอมตะในเครื่องสำอางที่จำหน่ายในไทย
4 พฤศจิกายน 2566

อย. ตรวจสอบแล้ว ยืนยันไม่พบการใช้สาร PFAS หรือสารเคมีอมตะในเครื่องสำอางที่จดแจ้งในประเทศไทย ขอผู้บริโภคมั่นใจ อย. มีระบบเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

จากที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อ้างถึงงานวิจัยหลายฉบับที่พบสารประกอบ PFAS สังเคราะห์หรือสารเคมีอมตะในเครื่องสำอางกันน้ำ  ซึ่งอาจสะสมในร่างกายจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น คอเลสเตอรอลสูง โรคต่อมไทรอยด์ โรคไต ภูมิคุ้มกันลดลง ฮอร์โมนผิดปกติ ไปจนถึงโรคมะเร็งนั้น  เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ขออนุญาตจดแจ้งในประเทศไทยแล้ว ไม่พบการใช้สาร PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) หรือสารเคมีอมตะ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ห้ามใช้สารดังกล่าวรวมถึงอนุพันธ์ของสาร 13 รายการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เช่นเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรปและอาเซียน เนื่องจากจัดเป็นสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ซึ่งก่อนหน้าการออกประกาศห้ามใช้สารนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบจดแจ้งและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบว่ามีการใช้สารนี้ในเครื่องสำอางแต่อย่างใด

ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ อย. มีการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยในการใช้สารต่าง ๆ ในเครื่องสำอางอย่างสม่ำเสมอ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai,  Facebook: FDAThai  หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th  ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

**********************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว  4 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวแจก 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567