ข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ตรวจพบซิลเดนาฟิล ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็กซ์ 6 พลัส X6 Plus HARD IRON DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT วันผลิต : 09/03/2024 วันหมดอายุ : 08/03/2026
9 กรกฎาคม 2567

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากร้านค้าออนไลน์นแพลตฟอร์ม Shopee ชื่อร้าน “x6plushardiron” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “เอ็กซ์ 6 พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร X6 Plus HARD IRON DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT อย. 13-1-17565-5-0103 ผลิตโดย : บริษัท อินโนวาเฮลท์ จำกัด เลขที่ 168/11 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 จัดจำหน่ายโดย : แบรนด์ ช่างรักษ์ เลขที่ 55/85 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขที่ผลิต X6004 วันที่ผลิต : 09/03/2024 วันหมดอายุ : 08/03/2026”  

          ผลการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น ใช้ในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพสมรรถภาพทางเพศ มีผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว หน้าแดงง การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยรายที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

          หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line : @FDAThai, Facebook : FDA Thai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

******************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 9 กรกฎาคม 2567  ข่าวแจก 204  /  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังรูปภาพ