ข่าวสารต้านทุจริต
1 พฤษภาคม 2566

1. ดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2020 (ซับไทย) สำนักงาน ป.ป.ท. 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ปปช.

3. เดี่ยว 10 - โตไปไม่โกง

4. ตลก 6 ฉาก ทุจริตในการสอบ

5. อย่าปล่อยให้ไทยแลนด์เป็นแดนทุจริต”  โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

6. “สำนักงาน ป.ป.ช. ‘NACC Thailand lfficial’

7. สารคดีพลเมือง ตื่นรู้ สู้โกง”  โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 

8. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ฉบับการ์ตูน” โดยสำนักงาน  ป.ป.ท.

9. คนดีของแผ่นดิน (อัลบั้มเงื่อนเถื่อนจะเปื้อนมือ)

10. บทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

11. ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตไว้

12. ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรถราชการ

13. รวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต (ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ)

14. อยู่ที่ใจของเรา (อัลบั้มเงินเถื่อนจะเปื้อนมือ)